Ferflux FR 10
FERFLUX FR 10 - Ürün Güvenlik Bilgi Föyü
ÜRÜN BİLEŞENLERİ HAKKINDA BİLGİ
Hazırlanmış Ürün tanımı:
Alüminyum Enjeksiyon Fluksı
Hazırlanış
Bileşen ismi                   Oranı(yaklaşık)     CAS no            R ifadesi
Sodyum Silikaflorür    10.00-50.00%     16893-85-9   R23/24/25
Sodyum karbonat      1.00-19.99%       497-19-18     R36
TEHLİKELİ MADDE BİLGİSİ
Ana zararlılar:
Toksik madde: soluma, deriye temas, yutma yollarıyla etkilidir.
Sağlık etkileri -Gözler
Tozu konjunktival tahrişe neden olur.
Sağlık etkileri -Deri
Deri emilimi sistemik etkiler için belirleyici bir yol olabilir. Bu malzeme tahriş eder.
Sağlık etkileri -Sindirim:
Ağız, bogaz ve sindirim sistemi tahrişi, sistemik etkiler.
Sağlık etkileri -Solunum:
Burun, boğaz ve solunum sistemi tahrişi, sistemik etkiler.
İLK YARDIM BİLGİSİ
İlk yardım -Gözler:
Olaydan hemen sonra gözleri açık tutarak bolca suyla en az 15 dakika yıkayın.Acil olarak tıbbi yardım alın.
İlk Yardım -Deri:
Derinin her bölgesini su ve sabuna yıkayın. Kirlenmiş giysileri yıkama devam ederken çıkarın. En az 10 dakika daha yıkamaya devam edin. Kabarcık oluşursa veya kalıcıysa tıbbi yardım alın.Kirlenmiş giysi tekrar kullanılmadan önce kuru-temizlenmeli ya da yıkanmalıdır.
İlk Yardım -Sindirim:
Ağzı su ile yıkayın. Kazazedeye 240-300 ml su içirin. Eğer doğal olarak kusma olursa, ağzı çalkalayın ve su içirmeye devam edin. Acil olarak tıbbi yardım alın.
Fizyoterapistlere öneri:
Semptomatiksel hareket edin.
YANGIN SÖNDÜRME BİLGİSİ
Söndürme aracı:
Yanıcı değil. Söndürme aracını içerikteki diğer malzemelere göre seçin.
Ürünün özel tehlikeleri:
Bu ürün yanerken zararlı buhar çıkışı verebilir. Ayrışmış ürünler hidrojen florür içerir.
Yangın söndürmede koruyucu ekipman:
Tam koruma giysisi ve tüplü solunum aparatı kullanın.

 

Ferflux FR10 - Ürün Teknik Bilgi Föyü

Tanım
 • Alüminyum alaşımları için beyaz toz şeklinde enjeksiyonflaksı
Fonksiyonlar
 • Ferflux FR10, sodyuma karşı toleranssız olan Alüminyum alaşımları dışındaki alaşımlar ile birlikte kullanılmaya uygun, temizleme ve gazsızlaştırma flaksıdır.
 • Ferflux FR10, özellikle azot gazını taşıyıcı olarak kullanarak flaksın sıvı metalin altına enjekte edildiği Flaks Enjeksiyon İşlemi ile beraber kullanılmak için formüle edilmiştir.
 • Fluks Enjeksiyon İşlemi sayesinde flaks partikülleri ve sıvı metal arasında optimum temas sağlanır. Bu da flaksın çok verimli kullanılmasını, metalin temizlenmesini ve çıkan ürünün artmasını sağlar.
Ferflux FR10 ve FluksEnjeksiyon İşlemi
 • Küçük potalardan çok büyük reverber fırınlarına kadar çok çeşitli ergitme ünitelerinde kullanılabilir.
 • Ferflux FR10, Flaks Enjeksiyon İşlemi için formüle edilmiş, serbest akışkan bir flakstır.
 • Ferflux FR10, ergimiş metal içerisindeki oksitleri veempüriteleri ayırır ve gazı dışarı atar.
 • Ferflux FR10, metalden kolayca ayrılabilen, metal ürünverimliliğini arttıran kuru bir cüruf üretir.
 • Ferflux FR10, Flaks Enjeksiyon İşlemi ile kullanıldığında,daha iyi bir çalışma ortamı yaratılmış olur.
 • Ferflux FR10, ocak duvarlarına cüruf yapışmasını azaltır. Buda ocağın temizlenmesini ve tamirini kolaylaştırır.
Kullanma talimatları
 1. Enjekte edilecek Ferflux FR10 miktarı genellikle sıvı metalağırlığının % 0,2’si kadar olmalıdır, fakat kirlenmemiktarına bağlı olarak bu değer arttırılabilir.
 2. Metal sıcaklığı 680°C - 720°C arasında iken, fluks,metale Flaks Besleyicisi ile enjekte edilir.
 3. İşlem sonrasında, yüzeydeki cürufu normal bir şekildekaldırın.
Güvenlik Bilgi Föyü
 • UGB-05
Stok ömrü@ <20ºC
 • 12 ay.